Contacte

 

Per telèfon, correu electrònic, correu ordinari o bé, mitjançant el formulari de contacte que trobareu a continuació

 

Telèfon:

   

972 54 70 27

             

 

 

e-Mail:

   

info@foccortada.com

             

 

 

Correu postal:

 

   

Urb. Vilafant Park, Carrer Sant Maurici, 28, 17740 Vilafant (GIRONA)

     

Horari:

   

De Dilluns a Divendres de 10:00H-13:00H   i de 17:00H-20:00H Formulari contacteEnviar

  Advertiment Legal

 

A l'efecte del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, li informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer titularitat de Francesc Cortada Vila amb DNI 40442022H, amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar resposta adequadament a preguntes i altres demandes). Mitjançant l'emplenament i enviament del corresponent formulari, l'usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de Francesc Cortada Vila.

Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, dirigint un escrit a Francesc Cortada Vila, amb adreça en: C/ Sant Maurici 28 baixos, 17740 Vilafant (Urb. Parc de Vilafant)  Girona.

En cas que vostè inclogui en el present formulari dades de caràcter personal titularitat de terceres persones haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en el paràgraf anterior.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

    CONTACTE

 

C/ Sant Maurici 28 baixos  

Urb. Parc de Vilafant

17740 Vilafant (GIRONA)

Tel. 972 547 027

info@foccortada.com

Horari de dilluns a divendres

de 10:00H-13:00H i de 17:00H-20:00H

  UBICACIÓ